Referencefaggruppen – en faggruppe under BF

Vi er et fællesskab af voksenbibliotekarer (cirka 200 pt), der arbejder på at yde den bedste service til folk, der har brug for os som bibliotekarer i deres kontakt med biblioteket.
Bliv medlem!

Invitation til Referencefaggruppens generalforsamling tirsdag d. 26. marts

Referencefaggruppen holder generalforsamling den 26. marts i Akademikertårnet på Frederiksberg. kl. 11-12 efterfulgt af frokost. Efter frokosten kan du deltage i et kursus i netpunkt for viderekomme.
– begge er selvfølgelig gratis for faggruppens medlemmer.
Tilmeld dig til både generalforsamling og kursus på bf.dk

Dagsordenen til generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning for perioden 2017-2019
3. Forelæggelse og godkendelse af de reviderede årsregnskaber for perioden 2017-2019 siden sidste generalforsamling
4. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2019-2021 med forslag til kontingent frem til næste generalforsamling 
  a. Bestyrelsens forslag: Uændret kontingent.
5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning –
  a. Ingen indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
8. Valg af stemmeudvalg
9. Eventuelt


Kursus: Introduktion til nyt netpunkt.dk (København)

Netpunkt har fået helt nyt udseende og anderledes søgemuligheder. Kom og få en introduktion til det nye Netpunkt, når Referencefaggruppen inviterer til kursus i forbindelse med generalforsamlingen

Kurset vil bl.a. komme omkring disse emner:

 • Indhold i nyt netpunkt
 • Søgning (søgesprog, søgesider)
 • Visning (formater, sortering, match)
 • Bestilling (lokaliseringer, BOB)
 • Søgning i DBC’s baser (emneord, materialevurderinger, litteraturtolkninger)
 • Søgning i eksterne baser
 • Indstilling, profil, søgehistorie, kurv og øvrige funktioner
 • Øvelser

Medbring en bærbar computer:
Til kurset skal du huske at medbringe en bærbar computer, som kan komme på det trådløse net.

Undervisere: Laura Holm eller Marianne Dybkjær fra DBC.

Der er plads til maks. 20 deltagere på kurset.

Vi starter med frokost kl. 12.15 og senere serveres der kaffe og te.

Før kurset afholder Referencefaggruppen sin Generalforsamling fra kl. 11 til 12, efterfulgt af frokost. Du skal huske at tilmelde dig separat til generalforsamlingen her.

Deltagerpris:

 • Medlemmer af Referencefaggruppen: Gratis
 • Andre BF-medlemmer: 200 kr
 • Ikke-BF-medlemmer: 2.000 kr

Arrangør: Referencefaggruppen i BF.

Tilmeld dig kurset:  For at deltage i kurset skal du tilmelde sig her


Besøg de spændende særsamlinger på Syddansk Universitetsbibliotek i Odense

Referencefaggruppen inviterer til gå-hjem-møde 30. oktober kl. 17.30, hvor du kan komme med på rundvisning i de nyindrettede magasiner hos SDUB og få chancen for at se og høre om de historiske værker fra særsamlingerne.

Særsamlinger på Syddansk Universitetsbibliotek i OdenseForskningsbibliotekarerne fra SDUB åbner deres døre til en rundvisning, og fortæller om indholdet af deres særsamlinger. I de seneste år har de arbejdet med at bringe de sjældne værker frem i lyset. De vil således give et indblik i deres arbejde med at gøre samlingerne bedre organiseret, formidle dem og ikke mindst øge tilgængeligheden for brugerne via digitalisering.

Guldet fra magasinerne rummer blandt andet Herlufsholm Skole Samling med ca. 40.000 bind. Samlingen indeholder helt utrolige tryk, stik, værker, sjældne manuskripter, herunder flere sjældne førsteudgaver, samt fragmenter af middelalderlige håndskrifter, der er blevet brugt som indbindingsmateriale. Fragmenterne af de meget gamle værker er fundet ved hjælpe af ny skanningsteknik, der gør det muligt at se teksterne uden at ødelægge bogindbindingerne. Fragmenterne er ved at blive digitaliseret, registeret og vil i fremtiden indgå i samlingerne.

Særsamlinger på Syddansk Universitetsbibliotek i Odense

 

Program:

17.30 – 18.00
Ankomst – Sandwich/vand

18.00 – 18.30
Oplæg om Bibliotekets særsamlinger. Hvorfor er de på SDUB, hvordan er de opstået, og hvad består de af.     Ved Forskningsbibliotekar Mogens Kragsig Jensen

18.30 – 19.00 
Oplæg om aktuel bibliotekspraksis. Hvordan håndteres særsamlinger i et moderne forskningsbibliotek.
Ved Sektorleder Randi Bak Fischer-Nielsen

19.00 – 19.45
Rundvisning i udvalgte dele af magasinerne

19.45 – 20.30
Eksempel på særsamlinger. Herlufsholmsamlingen, grundlagt i 1500-tallet.
Sammen med dette oplæg serveres kaffe/the og kage.
Ved forskningsbibliotekar Jakob Povl Holck

 • Tid: 30. oktober 2018 – kl. 17.30 – 21.00
 • Sted: Syddansk Universitet, Campus Odense, Campusvej 55, 5230 Odense M
  • Bibliotekets hovedindgang på Campusvej

Målgruppe: Alle medlemmer af Referencefaggruppen og Bibliotekarforbundet er velkomne. Det er gratis at deltage.

Tilmelding: BF’s arrangementsoversigt     . oktober 2018

INTERNET LIBRARIAN INTERNATIONAL KONFERENCE 2018

Referencefaggruppen gav adgangsbilletten til ILI 2018, så Julie Schmidt Andreasen kunne komme derover. Hendes oplevelser og betragtninger om konference kan du læse her:

Skrevet af: Julie Schmidt Andreasen
16. og 17. Oktober havde jeg fornøjelsen af at deltage i Internet Librarian International 2018, hvor jeg fik mulighed for at tage pulsen og temperaturen på bibliotekssektoren verden over anno 2018 med støtte fra referencegruppen og Københavns Universitet, som studerende på tredje år i informationsvidenskab og kulturformidling og medlem af BF. Konferencen havde 20 års jubilæum i år og samlede 28 nationaliteter, hvoraf danskere udgjorde den største gruppe af deltagere på over 30, heraf var vi tre studerende fra Institut for Informationsstudier. Jeg vil her fortælle om to oplæg fra konferencen, der gjorde særligt indtryk, og kommentere formen på ILI.

The diverse workforce satte fokus på, hvordan vi sikrer mangfoldighed i bibliotekssektoren eksempelvis ved at bruge blind applications i ansættelsesprocedure, oplyse om ubevidste biases og opfordre biblioteksbrugere og studerende til at anbefale litteratur til biblioteks indkøb for at “decolonize the curriculums”. Disse initiativer kan medvirke til at flere biblioteksgængere kan føle sig inkluderet, imødekommet og afspejlet. Vi kan spørge os selv, repræsenterer biblioteksansatte lokalbefolkninger og hvilken betydning har det for deltagelse i aktiviteter og brugen af biblioteker?

Future-focused innovation and inclusivity diskuterede hvordan biblioteker skal understøtte uddannelse og forskning i AI (kunstig intelligens), som AI labs på The University of Rhode Island er et eksempel på. Hvad bruges big data til og hvilke konsekvenser har det i forhold til kvalitet, magt, kontrol og overvågning både i stor skala e.g. som rettesnor ved domstole, eller i lille skala som til at skrive bøger efter en bestseller “opskrift”. AI handler ikke kun om Deep Learning, men også om Deep Faking – og det slog mig, at når demokratiet er truet er bibliotekerne muligvis endnu mere aktuelle! Bibliotekerne kan udforske og oplyse om AI, som demokratiets vagthund eller måske rettere som demokratiets “førerhund”.

Formen på ILI var præget af en lang række foredrag og Q&A. Jeg kunne godt have ønsket mig indimellem at drøfte biblioteksprakisser med sidemanden eller i grupper og deltage i “hands-on experiences” med workshops eg. code-labs, eller maker-games. På den måde havde værdien og udbyttet af mødet mellem så mange forskellige (biblioteks-)kulturer været større. Der er ingen tvivl om, at vi bevæger os i en hurtig biblioteksudvikling og pulsen på den måde er høj, og med mere dialog og samskabelse fremover kan vi skrue op for varmen.

Next Library, er en konference på Dokk1 i Århus jeg blev bekendt med på ILI, som har stor interesse for netop interaktion, så den blev jeg nysgerrig på!

 

 

Kom gratis med til Internet Librarian International: The Library Innovation Conference 16. & 17. oktober 2018.

Tilbud til medlemmer af Referencefaggruppen: Vi betaler deltagelsesgebyret, hvis du skriver et indlæg fra konferencen på vores blog.  

I samarbejde med BF, som har forhandlet en rabat på 25 %, kan vi tilbyde vores medlemmer denne fantastiske mulighed.

I 2018 fejrer konferencen Internet Librarian International (ILI) sit tyvende år. ILI’s beskriver blandt andet konferencen således:

“this year we’re looking to the future, celebrating and sharing the many ways in which libraries and info pros from all sectors are creating imaginative services that deliver real impact.”

This year’s six conference tracks (see right) include, for the first time, a track called Inclusion and inspiration: libraries making a difference which focuses on the importance of inclusivity, diversity, and equality throughout the two days of the conference. You’ll also find tech-led innovations in each track.

Alongside the main conference tracks, more interactive and informal learning opportunities are on offer in ILI Extra. This year, ILI Extra offers hourlong workshops on a range of topics, including tools for digital inductions, and digital interactive writing, plus the ILI Glass Room Experience, live podcasting, and an invitation-only workshop for new information professionals.”

Nogle af temaerne fra ILI 2018 er:

 • FUTURE FOCUS: THE NEXT-GEN LIBRARY, THE NEXT-GEN LIBRARIAN
  New roles, skillsets and tools that librarians are using to stay at the cutting edge.
 • UNDERSTANDING USERS, USAGE AND UX
  Looking at user-driven change and how libraries are working with users to meet and exceed their requirements.
 • INCLUSION AND INSPIRATION: LIBRARIES MAKING A DIFFERENCE
  How libraries and info pros are supporting social inclusion, engagement and equality.
 • CONTENT, COLLECTIONS, COLLABORATIONS
  Working with new formats and new audiences.
 • MAGICAL MARKETING
  How libraries are influencing use and expanding audiences.
 • NEW LEARNING AND NEW SCHOLARLY COMMUNICATIONS
  Why the scholarly communications landscape is changing and what this means for us.
 • PLUS ILI Extra – informal activities for all, as well as pre-conference workshops, industry association social events, networking, awards, Sponsor & Supporter Showcase, and more.
Læs mere om konferencen på deres hjemmeside – http://www.internet-librarian.com/2018/

Det fulde program for Internet Librarian International: The Library Innovation Conference 2018, kan du læse her : http://conferences.infotoday.com/documents/311/ILI2018-Advance-Programme.pdf

Tilmeld jer til konferencen og til at skrive mindst et indlæg til Referencefaggruppen.dk ved at sende en mail til Referencefaggruppen@gmail.com.

Tilmeldingsfrist: Mandag d. 10. september 2018

Referencefaggruppen inviterer til kursus i Juridisk informationssøgning

Vejle 28. maj og København 31. maj.

2 ens kurser hvor du får en grundig introduktion til juridisk informationssøgning med særlig fokus på dansk lovgivning og domspraksis samt EU-ret.

Du får en gennemgang af den danske lovgivningsproces, hvor vi ser nærmere på, hvilke dokumenter (forarbejder) og kilder, der knytter sig til lovgivningsprocessens enkelte trin.

Vi kommer også til se nærmere på dokumenternes opbygning, og hvordan du kan bruge den viden til videre søgning.

Herudover giver kurset dig en introduktion til udvalgte kilder til EU-informationssøgning med vægten lagt på søgning af EU’s retsakter og forslag dertil, den danske behandling af EU-sager samt EU-Domstolens afgørelser.

På kurset kommer vi ind på:

 • Lovgivningsprocessen: Hvordan bliver en lov til? Hvad er processen før et lovforslag kommer til Folketinget?
 • Dokumenterne, terminologien: Kend dine dokumenter! Hvad er en lovbekendtgørelse i forhold til en bekendtgørelse, en lov, en ændringslov osv. Hvad er dokumenternes formelle karakteristika, og hvordan kan du bruge den viden i søgemæssig øjemed?
 • Pressen: Hvordan behandler pressen lovstof i medierne. Hvilke fælder er der for informationsspeciaister som os?
 • Kilderne: Gennemgang af de forskellige kilder med vægten på ’gratis-kilderne’ med fokus på lagt på: Folketingets hjemmeside, inkl. Folketingstidende.dk, Retsinformation, Lovtidende og Høringsportalen
 • EU: Kort introduktion til EU’s institutioner, beslutningsproces, kilder. Herunder Eur-Lex og Kommissionens generaldirektoraters forskellige hjemmesider
 • EU og Folketinget: Hvordan behandler Folketinget EU-sager. Introduktion til Folketingets EU-Oplysnings statusblade
 • Domme og afgørelser: Domstolens hjemmesider, herunder hvordan du finder domme fra Højesteret, Sø- og Handelsretten
 • EU-Domstolen: Domstolens hjemmeside, herunder referencer til videnskabelige artikler

Hella Møller Gregersen

 

Underviser er Hella Møller Gregersen.
Hella har gennem de seneste 15 år beskæftiget sig med juridisk informationssøgning. Fra 2002 til 2007 var hun ansat som fuldmægtig i Folketingets EU-Oplysning, herefter fulgte 10 som informationsspecialist hos advokatfirmaerne Bruun & Hjejle samt Kromann Reumert. Hella har siden 2017 været ansat som bibliotekar og fuldmægtig i Folketingets Bibliotek.

Vejle

 • Tid: 28. maj 2018 – kl. 10.00 – 16.30
 • Sted: Vejle Bibliotek: Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

København:

 • Tid: 31. maj 2018 – kl. 09.30 – 16.30
 • Sted: Akademikertårnet: Lindevangs Allé 2, 2000 Frederiksberg

Deltagerpriser:

 • For medlemmer af Referencefaggruppen: Gratis
 • For andre medlemmer af BF: 300 kr.
 • For ledige medlemmer og studentermedlemmer: 150 kr
 • For ikke-medlemmer: 2.000 kr

Prisen inkluderer forplejning bestående af kaffe/te, morgenbrød, frokost og eftermiddagkage.

Medlemmer af Referencefaggruppen og af BF har fortrinsret til deltagerpladserne (maks. 20 deltagere).

Målgruppe: Alle bibliotekarer, biblioteksfolk, informationsspecialister m.fl.

Arrangør: Kurset arrangeres af Referencefaggruppen og BF.

Tilmelding:

Vejle: BF’s arrangementsoversigt     13. maj 2018

København: BF’s arrangementsoversigt Tilmeldingsfrist: 16. maj 2018

Statistikkurser i Randers og Roskilde

En del af jer har efterspurgt kurser i søgning indenfor statistik.

Nu er de her!

Referencefaggruppen afholder to (ens) statistikkurser: 
 • Tirsdag 19. september på Hovedbiblioteket i Randers, Stemannsgade 2, 8900 Randers C
 • Fredag 6. oktober på Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde
Undervisere er Mette-Line Jakobsen og Anna Dorthe Bracht Nielsen, begge fra Danmarks Statistik.
Kurset vil indholde:
 • Introduktion til statistik
 • Danmarks Statistik (hjemmesiden og Statistikbanken)
 • Øvelser
 • International statistik
Der er plads til 15 deltagere på hvert kursus.
Medbring egen PC med internetadgang.
Deltagerpris:
Pris for medlemmer af Referencefaggruppen: Gratis
Pris for andre medlemmer af Bibliotekarforbundet: 200 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 500 kr.
Begge kurser foregår kl. 10-15 og er incl. kaffe/te og frokost.
Tilmelding via BF´s kalender. Tilmeldingsfrist for Randers-kurset er onsdag 6. september, tilmeldingsfrist for Roskilde-kurset er mandag 25. september.

Kom med Referencefaggruppen til IFLA – Du kan nå det endnu!


Medlemstilbud:

Vil du med til IFLA Congress 2017 i Wrocław, Poland? Referencefaggruppen giver entreen!

 x
I Referencefaggruppen tror vi på, at det er vigtig at holde sig orienteret på hvad der sker i biblioteksverdenen- og ikke kun i Danmark. IFLA congressen er en enestående chance for at suge til sig, og blive klogere på..alt.
 x
Har du lyst til, at være vores udsendte medarbejder og skrive nogle indlæg til vores medlemmer, kvitterer vi med at betale “indgangen”.
 x
Giv besked: senest d. 14. maj på Referencefaggruppen@gmail.com
(Begrænset antal, og medlemskab af Referencefaggruppen en selvfølge)
 x
Læs mere om IFLA kongressen:

Referencefaggruppen afholder to (ens) kurser i Cicero og CQL-søgning

·         Fredag 17. marts i Aalborg på Hovedbiblioteket, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg

·         Fredag 2. juni på Middelfart Bibliotek, KulturØen, Havnegade 6, 5500 Middelfart

Undervisere er Laura Holm og Marianne Dybkjær fra DBC og begge kurser foregår kl. 10-14

 

Program

• Intro
• Indhold i Cicero – opsætning i VIP (posternes format/relationer)
• Principper for CQL kommandosøgning
• Fritekstsøgning
• Søgeindekser og tilhørende søgekoder (hvornår praksisregelsøgekoder, hvornår brøndsøgekoder)
• Enkeltordsregistre / langordsregistre
• Andre typer indekser
• Fælder i CQL
• Øvelse
• Søgning på beholdningsdata
• Søgning med/uden beholdning
• Gemme en søgning og slette
• Øvelse
• Typiske materialevalgssøgekoder
• Oprette materialevalgsskabeloner
• Øvelse
• CQL i andre grænseflader
• Opsamling

 

Der er plads til max 20 deltagere på hvert kursus.

 

Medbring egen PC og adgangskode til Cicero

 

Deltagerpris:

– Pris for medlemmer af Referencefaggruppen: Gratis

– Pris for andre medlemmer af Bibliotekarforbundet: 200 kr.

– Pris for ikke-medlemmer: 500 kr.

 

Kurset er incl. kaffe/te og frokost.

 

 

Tilmelding via BF´s kalender.

Tilmeldingsfrist for Aalborg-kurset er torsdag 16. februar:

http://bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/Arrangementer/FindArrangementer/217092

 

 

Tilmeldingsfrist for Middelfart-kurset er torsdag 27. april:
http://bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/Arrangementer/FindArrangementer/217093

Workshop med Pernille Tranberg og Generalforsamling i Referencefaggruppen – 7. marts 2017 i Middelfart

Referencefaggruppens Generalforsamling 2017 og workshoppen “Beskyt din digitale identitet – få værktøjerne af Pernille Tranberg”

Referencefaggruppen holder generalforsamling i Middelfartsalen, Kulturøen, Middelfart Bibliotek tirsdag den 7. marts 2017. Vi indleder dagen med en workshop med Pernille Tranberg fra kl. 11.00.

Deltagelse i både workshop og generalforsamling er GRATIS for både medlemmer af Referencefaggruppen og for studerende.


Workshop:
Beskyt din digitale identitet – få værktøjerne af Pernille Tranberg

Pernille Tranberg giver en guidet tur mellem de faldgruber, man skal undgå, når man færdes på nettet.

Pernille TranbergHvorfor bør du passe på din identitet og dit omdømme online? Hør hvad konsekvenserne har været for dem, der ikke passede på. Hvem holder øje med dig, hvordan og hvorfor? Hvilke værktøjer kan du bruge for at passe på din digitale identitet?

 • Oplægsholder er Pernille Tranberg, journalist og rådgiver inden for big data, privacy og medieudvikling.

Du skal medbringe eget device: enten PC, Mac, tablet, smartphone eller andet som har netadgang.

Workshoppen begynder kl. 11. Vi serverer morgenbrød fra kl. 10.30.

Workshoppen er åben for alle interesserede.


Referencefaggruppens Generalforsamling fra kl. 15 – 16

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. januar 2017.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at overveje, om man vil være en del af bestyrelsen, fordi vi mangler et par friske hænder.


Pris for deltagelse i workshoppen, ink. forplejning:

 • For medlemmer af Referencefaggruppen: Gratis
 • For Studentermedlemmer: Gratis
 • For øvrige medlemmer af Bibliotekarforbundet: 200 kroner
 • For ikke-medlemmer: 500 kroner

Tilmeld dig workshop og/eller generalforsamling via BFs hjemmeside:

http://bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/Arrangementer/FindArrangementer/217024

2 ens og meget aktuelle kurser: Brøndsøgning i Brønd 3 – formater, funktioner, CQL-søgning m.m.

 • Torsdag den 7. april 2016 kl. 10.00 – 15.00
  hos DBC, Ballerup, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup
  Tilmelding (Frist: Tirsdag den 8. marts 2016)
 • Tirsdag den 24. maj 2016 kl. 10.00 – 15.00
  på DOKK1, Aarhus Kommunes Biblioteker, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus
  Tilmelding (Frist: Søndag den 24. april 2016)     

Kurset hvor vi med udgangspunkt i Brønd 3 får en grundig introduktion til formater, visning, søgeindekser og meget mere. Hands-on kursus med oplæg og øvelser. Søgning

Desuden vil der bl.a. være øvelser i søgning med CQL søgesproget, som bliver brugt både ved søgning via DDB-hjemmesiden og fremover ved administrativ søgning i det nye bibliotekssystem, Cicero. Det er desuden det søgesprog, der anvendes i bibliotek.dk og på sigt vil blive anvendt i Netpunkt.

På kurset kommer vi ind på:

 • Hvad er der i Brønd 3, herunder en ”light” orientering om datamodellen
 • DKABM-formatet – en introduktion. Hvilke muligheder og begrænsninger er der i forma-tet?
 • Søgeindekser – og hvad søger de i?
 • Andre typer indekser: Scan og facet – forskelle?
 • Sortering og rankering
 • Værkvisning – baggrund og principper
 • Kilder i VIP – med indlagte øvelser
 • CQL-søgesproget – med indlagte øvelser

Kurset vil blive afholdt med brug af et af de deltagende bibliotekers egen CMS-grænseflade og vil bestå af oplæg med indlagte øvelser i VIP-basen og i CQL-søgning.

På kurset kommer man til at arbejde enkeltvis eller to-og-to med øvelserne.

Bemærk: Hvis du tidligere har deltaget i kurset ”Op af brøndens klare vand”, vil der på dette kursus være et stort overlap i forhold til de emner, som bliver gennemgået.

Undervisere: Laura Holm og Marianne Dybkjær, begge fra DBC A/S.

Der er plads til maks. 20 deltagere ved kurset (kurset gennemføres ved mindst 8 tilmeldinger).

Aarhus-kurset:

Du skal selv medbringe en bærbar computer (PC, Mac eller tablet med tastatur), som kan komme på det trådløse net.

Deltagerpris:

 • Pris for medlemmer af Referencefaggruppen: Gratis
 • Pris for andre medlemmer af Bibliotekarforbundet: 200 kr.
 • Pris for ikke-medlemmer: 500 kr.

Kurset er inkl. forplejning: frokost, kaffe/te m.m.

Arrangør: Kurset er arrangeret af Referencefaggruppen under Bibliotekarforbundet.