Referencefaggruppen – en faggruppe under BF

Vi er et fællesskab af voksenbibliotekarer (cirka 200 pt), der arbejder på at yde den bedste service til folk, der har brug for os som bibliotekarer i deres kontakt med biblioteket.
Bliv medlem!

Referencefaggruppen inviterer til kursus i Juridisk informationssøgning i Vejle 28. maj

Kursus hvor du får en grundig introduktion til juridisk informationssøgning med særlig fokus på dansk lovgivning og domspraksis samt EU-ret.

På kurset får du en gennemgang af den danske lovgivningsproces, hvor vi ser nærmere på, hvilke dokumenter (forarbejder) og kilder, der knytter sig til lovgivningsprocessens enkelte trin.

Vi kommer også til se nærmere på dokumenternes opbygning, og hvordan du kan bruge den viden til videre søgning.

Herudover giver kurset dig en introduktion til udvalgte kilder til EU-informationssøgning med vægten lagt på søgning af EU’s retsakter og forslag dertil, den danske behandling af EU-sager samt EU-Domstolens afgørelser.

På kurset kommer vi ind på:

 • Lovgivningsprocessen: Hvordan bliver en lov til? Hvad er processen før et lovforslag kommer til Folketinget?
 • Dokumenterne, terminologien: Kend dine dokumenter! Hvad er en lovbekendtgørelse i forhold til en bekendtgørelse, en lov, en ændringslov osv. Hvad er dokumenternes formelle karakteristika, og hvordan kan du bruge den viden i søgemæssig øjemed?
 • Pressen: Hvordan behandler pressen lovstof i medierne. Hvilke fælder er der for informationsspeciaister som os?
 • Kilderne: Gennemgang af de forskellige kilder med vægten på ’gratis-kilderne’ med fokus på lagt på: Folketingets hjemmeside, inkl. Folketingstidende.dk, Retsinformation, Lovtidende og Høringsportalen
 • EU: Kort introduktion til EU’s institutioner, beslutningsproces, kilder. Herunder Eur-Lex og Kommissionens generaldirektoraters forskellige hjemmesider
 • EU og Folketinget: Hvordan behandler Folketinget EU-sager. Introduktion til Folketingets EU-Oplysnings statusblade
 • Domme og afgørelser: Domstolens hjemmesider, herunder hvordan du finder domme fra Højesteret, Sø- og Handelsretten
 • EU-Domstolen: Domstolens hjemmeside, herunder referencer til videnskabelige artikler

Hella Møller Gregersen

Underviser er Hella Møller Gregersen. Hella har gennem de seneste 15 år beskæftiget sig med juridisk informationssøgning. Fra 2002 til 2007 var hun ansat som fuldmægtig i Folketingets EU-Oplysning, herefter fulgte 10 som informationsspecialist hos advokatfirmaerne Bruun & Hjejle samt Kromann Reumert. Hella har siden 2017 været ansat som bibliotekar og fuldmægtig i Folketingets Bibliotek.

Tid: 28. maj 2018 – kl. 10.00 – 16.30

Sted: Vejle Bibliotek: Willy Sørensens Plads 1, 7100 Vejle

Deltagerpriser:

 • For medlemmer af Referencefaggruppen: Gratis
 • For andre medlemmer af BF: 300 kr.
 • For ledige medlemmer og studentermedlemmer: 150 kr
 • For ikke-medlemmer: 2.000 kr

Prisen inkluderer forplejning bestående af kaffe/te, morgenbrød, frokost og eftermiddagkage.

Medlemmer af Referencefaggruppen og af BF har fortrinsret til deltagerpladserne (maks. 20 deltagere).

Målgruppe: Alle bibliotekarer, biblioteksfolk, informationsspecialister m.fl.

Arrangør: Kurset arrangeres af Referencefaggruppen og BF.

Tilmelding: BF’s arrangementsoversigt     13. maj 2018

Statistikkurser i Randers og Roskilde

En del af jer har efterspurgt kurser i søgning indenfor statistik.

Nu er de her!

Referencefaggruppen afholder to (ens) statistikkurser: 
 • Tirsdag 19. september på Hovedbiblioteket i Randers, Stemannsgade 2, 8900 Randers C
 • Fredag 6. oktober på Roskilde Bibliotek, Dronning Margrethes Vej 14, 4000 Roskilde
Undervisere er Mette-Line Jakobsen og Anna Dorthe Bracht Nielsen, begge fra Danmarks Statistik.
Kurset vil indholde:
 • Introduktion til statistik
 • Danmarks Statistik (hjemmesiden og Statistikbanken)
 • Øvelser
 • International statistik
Der er plads til 15 deltagere på hvert kursus.
Medbring egen PC med internetadgang.
Deltagerpris:
Pris for medlemmer af Referencefaggruppen: Gratis
Pris for andre medlemmer af Bibliotekarforbundet: 200 kr.
Pris for ikke-medlemmer: 500 kr.
Begge kurser foregår kl. 10-15 og er incl. kaffe/te og frokost.
Tilmelding via BF´s kalender. Tilmeldingsfrist for Randers-kurset er onsdag 6. september, tilmeldingsfrist for Roskilde-kurset er mandag 25. september.

Kom med Referencefaggruppen til IFLA – Du kan nå det endnu!


Medlemstilbud:

Vil du med til IFLA Congress 2017 i Wrocław, Poland? Referencefaggruppen giver entreen!

 x
I Referencefaggruppen tror vi på, at det er vigtig at holde sig orienteret på hvad der sker i biblioteksverdenen- og ikke kun i Danmark. IFLA congressen er en enestående chance for at suge til sig, og blive klogere på..alt.
 x
Har du lyst til, at være vores udsendte medarbejder og skrive nogle indlæg til vores medlemmer, kvitterer vi med at betale “indgangen”.
 x
Giv besked: senest d. 14. maj på Referencefaggruppen@gmail.com
(Begrænset antal, og medlemskab af Referencefaggruppen en selvfølge)
 x
Læs mere om IFLA kongressen:

Referencefaggruppen afholder to (ens) kurser i Cicero og CQL-søgning

·         Fredag 17. marts i Aalborg på Hovedbiblioteket, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg

·         Fredag 2. juni på Middelfart Bibliotek, KulturØen, Havnegade 6, 5500 Middelfart

Undervisere er Laura Holm og Marianne Dybkjær fra DBC og begge kurser foregår kl. 10-14

Program

• Intro
• Indhold i Cicero – opsætning i VIP (posternes format/relationer)
• Principper for CQL kommandosøgning
• Fritekstsøgning
• Søgeindekser og tilhørende søgekoder (hvornår praksisregelsøgekoder, hvornår brøndsøgekoder)
• Enkeltordsregistre / langordsregistre
• Andre typer indekser
• Fælder i CQL
• Øvelse
• Søgning på beholdningsdata
• Søgning med/uden beholdning
• Gemme en søgning og slette
• Øvelse
• Typiske materialevalgssøgekoder
• Oprette materialevalgsskabeloner
• Øvelse
• CQL i andre grænseflader
• Opsamling

Der er plads til max 20 deltagere på hvert kursus.

Medbring egen PC og adgangskode til Cicero

Deltagerpris:

– Pris for medlemmer af Referencefaggruppen: Gratis

– Pris for andre medlemmer af Bibliotekarforbundet: 200 kr.

– Pris for ikke-medlemmer: 500 kr.

Kurset er incl. kaffe/te og frokost.

Tilmelding via BF´s kalender.

Tilmeldingsfrist for Aalborg-kurset er torsdag 16. februar:

http://bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/Arrangementer/FindArrangementer/217092

Tilmeldingsfrist for Middelfart-kurset er torsdag 27. april:
http://bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/Arrangementer/FindArrangementer/217093

Workshop med Pernille Tranberg og Generalforsamling i Referencefaggruppen – 7. marts 2017 i Middelfart

Referencefaggruppens Generalforsamling 2017 og workshoppen “Beskyt din digitale identitet – få værktøjerne af Pernille Tranberg”

Referencefaggruppen holder generalforsamling i Middelfartsalen, Kulturøen, Middelfart Bibliotek tirsdag den 7. marts 2017. Vi indleder dagen med en workshop med Pernille Tranberg fra kl. 11.00.

Deltagelse i både workshop og generalforsamling er GRATIS for både medlemmer af Referencefaggruppen og for studerende.


Workshop:
Beskyt din digitale identitet – få værktøjerne af Pernille Tranberg

Pernille Tranberg giver en guidet tur mellem de faldgruber, man skal undgå, når man færdes på nettet.

Pernille TranbergHvorfor bør du passe på din identitet og dit omdømme online? Hør hvad konsekvenserne har været for dem, der ikke passede på. Hvem holder øje med dig, hvordan og hvorfor? Hvilke værktøjer kan du bruge for at passe på din digitale identitet?

 • Oplægsholder er Pernille Tranberg, journalist og rådgiver inden for big data, privacy og medieudvikling.

Du skal medbringe eget device: enten PC, Mac, tablet, smartphone eller andet som har netadgang.

Workshoppen begynder kl. 11. Vi serverer morgenbrød fra kl. 10.30.

Workshoppen er åben for alle interesserede.


Referencefaggruppens Generalforsamling fra kl. 15 – 16

Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. januar 2017.

Bestyrelsen opfordrer alle medlemmer til at overveje, om man vil være en del af bestyrelsen, fordi vi mangler et par friske hænder.


Pris for deltagelse i workshoppen, ink. forplejning:

 • For medlemmer af Referencefaggruppen: Gratis
 • For Studentermedlemmer: Gratis
 • For øvrige medlemmer af Bibliotekarforbundet: 200 kroner
 • For ikke-medlemmer: 500 kroner

Tilmeld dig workshop og/eller generalforsamling via BFs hjemmeside:

http://bf.dk/ArrangementerOgNetvaerk/Arrangementer/FindArrangementer/217024

2 ens og meget aktuelle kurser: Brøndsøgning i Brønd 3 – formater, funktioner, CQL-søgning m.m.

 • Torsdag den 7. april 2016 kl. 10.00 – 15.00
  hos DBC, Ballerup, Tempovej 7-11, 2750 Ballerup
  Tilmelding (Frist: Tirsdag den 8. marts 2016)
 • Tirsdag den 24. maj 2016 kl. 10.00 – 15.00
  på DOKK1, Aarhus Kommunes Biblioteker, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus
  Tilmelding (Frist: Søndag den 24. april 2016)     

Kurset hvor vi med udgangspunkt i Brønd 3 får en grundig introduktion til formater, visning, søgeindekser og meget mere. Hands-on kursus med oplæg og øvelser. Søgning

Desuden vil der bl.a. være øvelser i søgning med CQL søgesproget, som bliver brugt både ved søgning via DDB-hjemmesiden og fremover ved administrativ søgning i det nye bibliotekssystem, Cicero. Det er desuden det søgesprog, der anvendes i bibliotek.dk og på sigt vil blive anvendt i Netpunkt.

På kurset kommer vi ind på:

 • Hvad er der i Brønd 3, herunder en ”light” orientering om datamodellen
 • DKABM-formatet – en introduktion. Hvilke muligheder og begrænsninger er der i forma-tet?
 • Søgeindekser – og hvad søger de i?
 • Andre typer indekser: Scan og facet – forskelle?
 • Sortering og rankering
 • Værkvisning – baggrund og principper
 • Kilder i VIP – med indlagte øvelser
 • CQL-søgesproget – med indlagte øvelser

Kurset vil blive afholdt med brug af et af de deltagende bibliotekers egen CMS-grænseflade og vil bestå af oplæg med indlagte øvelser i VIP-basen og i CQL-søgning.

På kurset kommer man til at arbejde enkeltvis eller to-og-to med øvelserne.

Bemærk: Hvis du tidligere har deltaget i kurset ”Op af brøndens klare vand”, vil der på dette kursus være et stort overlap i forhold til de emner, som bliver gennemgået.

Undervisere: Laura Holm og Marianne Dybkjær, begge fra DBC A/S.

Der er plads til maks. 20 deltagere ved kurset (kurset gennemføres ved mindst 8 tilmeldinger).

Aarhus-kurset:

Du skal selv medbringe en bærbar computer (PC, Mac eller tablet med tastatur), som kan komme på det trådløse net.

Deltagerpris:

 • Pris for medlemmer af Referencefaggruppen: Gratis
 • Pris for andre medlemmer af Bibliotekarforbundet: 200 kr.
 • Pris for ikke-medlemmer: 500 kr.

Kurset er inkl. forplejning: frokost, kaffe/te m.m.

Arrangør: Kurset er arrangeret af Referencefaggruppen under Bibliotekarforbundet.

Gratis online kursus i PressReader

Som mange af Jer allerede sikkert har opdaget, er der nu adgang fra Danmark til EkstraBladet via PressReader. En aftale der foreløbig gælder to år.

Det, plus flere gode nyheder om PressReader, kan der læses mere om her:

Læs om PressReader på Centralbibliotek.dk

PressReader tilbyder endvidere fri adgang for DDB-biblioteker, der ikke allerede abonnerer på tjenesten, indtil aftalefornyelse i december.

I den forbindelse, vil der blive afholdt en række onlinesessioner, hvor interesseret bibliotekspersonale (fra alle danske biblioteker) får en gennemgang i hvad tjenesten kan tilbyde, samt et indblik i de over 4000 aviser og tidsskrifter der ligger i basen. Helt konkret gennemgås PressReader, Library Press Display og PressReader app’en.

Man kan sidde på biblioteket eller hjemme og deltage og der vil blive lejlighed til at stille spørgsmål, men man kan også bare lytte og følge med på skærmen.

Forhåndstilmelding senest to dage før sessionen er nødvendig. Tilmelding skal foregå til Ib Keld Jensen på ikj@outside24.dk.

Tirsdag d. 11. August kl. 9: Vært Justin Kimura. PressReader, Vancouver, Canada, Foregår på engelsk
Tirsdag d. 18. August kl. 10: Vært Ib Keld Jensen, PressReaders danske repræsentant, Foregår på dansk
Tirsdag d. 25. August kl. 10: Vært Ib Keld Jensen, PressReaders danske repræsentant, Foregår på dansk
Tirsdag d. 1. September kl. 10: Vært Ib Keld Jensen, PressReaders danske repræsentant, Foregår på danskPressReader kursus

For adgang til onlinesessionerne skal i bruge dette link:

Online kursus i PressReader

Mvh.

Thomas Kastberg
GentofteBibliotekerne.

Bliv klogere på sundhedsvidenskab

Du inviteres til to (ens) rigtigt gode kurser i informationssøgning i de mange aspekter af sundhedsvidenskab.

Kursus i søgeteknik og søgeredskaber til sundhedsvidenskab, fra Lægehåndbogen over CINAHL til PubMed.

Underviser: Jette Meelby, bibliotekar på Nordsjællands Hospital

Kursus i informationssøgning i sundhedsvidenskab

Kurset giver også indblik i:
 • De særlige kendetegn for sundhedsvidenskabelig forskning og formidling
 • Hvordan man laver informationssøgning for at imødekomme befolkningens store interesse for sygdom og behandling
 • Den stigende fokus i professionsuddannelserne på forskningsbaseret viden

Der bliver lejlighed til selv at søge i udvalgte databaser

Tid og sted:

Fredag 2. oktober 2015 kl. 10-14 på biblioteket i Slagelse, Stenstuegade 2, 4200 Slagelse

Fredag 9. oktober 2015 kl. 11-15 på centralbiblioteket i Aalborg, Rendsburggade 2, 9000 Aalborg

Pris:
 • Gratis for medlemmer af Referencefaggruppen
 • 200 kr. for medlemmer af Bibliotekarforbundet
 • 500 kr. for ikke-medlemmer af Bibliotekarforbundet

Prisen inkluderer kaffe/te og frokost
Tilmelding til arrangementet via www.bf.dk/kalender

Tilmeldingsfrist: 18. september 2015

Invitation til to (ens) supergode kurser i Bibliotek.dk

Underviser: Nanna Agergaard eller Marianne Dybkjær fra DBC

På opfordring fra flere medlemmer tilbyder vi vores medlemmer muligheden for at deltage i gentagelsen af det successrige søgekursus i Bibliotek.dk fra foråret.
Der er tale om kurser med hands-on og øvelser. Der lægges således vægt på opgaveløsning og udveksling af løsningsforslag. Desuden vil der være mulighed for at drøfte udvikling af studerendes informationskompetencer

Kursus i søgning i Bibliotek.dk

Tirsdag den 1. september 2015 på Odense Centralbibliotek kl. 10 – 14.30
Onsdag den 9. september 2015 på Randers Bibliotek kl. 10 – 14.30

Indhold:

Søgning

 • Generel søgning
 • Emnesøgning, Kommandosøgning (cql-søgning)
 • Facetter
 • Sortering/rankering

Visning

 • Indhold
 • Anmeldelser
 • Artikler
 • Videresøgningsmuligheder
 • Download til referenceværktøjer

Medbring egen computer til kurset.

Pris: Gratis for medlemmer af Referencefaggruppen, 200 kr. for medlemmer af BF, 500 kr. for ikke-medlemmer af BF

Tilmelding via BF´s kalender: Odense og Randers
Frist for tilmelding:  15.08.15

Kursus i bibliotek_dk

Invitation til Kursus i bibliotek.dk og Generalforsamling

Onsdag d. 6. maj 2015

Kom og få en mere dybdegående introduktion til det nye bibliotek.dk. Lær blandt andet at bruge den nye  advanceret søgning med cql-kommandosøgning.

Dagens program.

9.30-10: Morgenmad

10-14: Kursus med indlagt pause til frokost

Kursus i søgning i Bibliotek.dk

Bibliotek.dk med fokus på referencearbejde.
Undervisere er Nana Agergaard eller Marianne Dybkjær fra DBC

Indhold:

Søgning:

 • Generel søgning
 • Emnesøgning,
 • Kommandosøgning (cql-søgning)
 • Facetter
 • Sortering/rankering

Visning:

 • Indhold
 • Anmeldelser
 • Artikler
 • Videresøgningsmuligheder
 • Download til referenceværktøjer

Der lægges vægt på opgaveløsning og udveksling af løsningsforslag.

14-16: Generalforsamling

Sted: Bibliotekarforbundet

 1. Generalforsamlingens dagsorden:
  Valg af dirigent og referent
 2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsen beretning for perioden 2013-2015.
 3. Forelæggelse og godkendelse af de reviderede årsregnskaber for forudgående regnskabsperioder siden sidste generalforsamling.
  Regnskab 2013 – Godkendt
  Regnskab 2014
 4. Forelæggelse og godkendelse af budget for indeværende og kommende regnskabsperioder med forslag til kontingent frem til næste generalforsamling.- Beskyrrelsens forslag: Uændret kontigent.
 5. Indkomne forslag til generalforsamlingsbeslutning.
  Forslag til vedtægtsændringer fra bestyrelsen af Referencefaggruppens vedtægter.
 6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 8. Valg af stemmeudvalg
 9. Eventuelt

Deltagerpris for kurset:

 • Gratis for Referencefaggruppens medlemmer.
 • 250 kr. for andre medlemmer.
 • Det er gratis hvis man kun vil deltage i generalforsamlingen.Forplejning kurset: Der serveres morgenmad, samt frokost.
  Forplejning generalforsamling: Der serveres et glas vin eller en øl/vand.

Tilmeldingsfrist: d. 13. april  2015.

Tilmelding: BF’s arrangementsliste