Referencefaggruppen – en faggruppe under BF

Vi er et fællesskab af voksenbibliotekarer (cirka 200 pt), der arbejder på at yde den bedste service til folk, der har brug for os som bibliotekarer i deres kontakt med biblioteket.
Bliv medlem!

Ny bestyrelse valgt på generalforsamlingen

Bestyrelsen er nu igen fuldtallig med 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Referencefaggruppen holdte en god generalforsamling d. 9. april i BFs lokaler.

Vincent F. Hendricks holdt et inspirende oplæg om bobler og bibliotekerne. Han understregede især den vigtige og vedvarende rolle, bibliotekerne har i samfundet, som formidler af sand viden. Som nogle der kan hjælpe […]