Referencefaggruppen – en faggruppe under BF

Vi er et fællesskab af voksenbibliotekarer (cirka 200 pt), der arbejder på at yde den bedste service til folk, der har brug for os som bibliotekarer i deres kontakt med biblioteket.
Bliv medlem!

Referencefaggruppen inviterer til kursus i Juridisk informationssøgning

Vejle 28. maj og København 31. maj.

2 ens kurser hvor du får en grundig introduktion til juridisk informationssøgning med særlig fokus på dansk lovgivning og domspraksis samt EU-ret.

Du får en gennemgang af den danske lovgivningsproces, hvor vi ser nærmere på, hvilke dokumenter (forarbejder) og kilder, der knytter sig til lovgivningsprocessens enkelte trin.

Vi […]