Referencefaggruppen – en faggruppe under BF

Vi er et fællesskab af voksenbibliotekarer (cirka 200 pt), der arbejder på at yde den bedste service til folk, der har brug for os som bibliotekarer i deres kontakt med biblioteket.
Bliv medlem!

Hjælp til arrangementer

 • Gå-hjem-møder
 • Temadage
 • Andre typer arrangementer
Referencefaggruppen støtter arrangementer, der emnemæssigt er i overensstemmelse med vores formål.

BFs arrangementsafdeling

Tilbyder bl.a.:

 • At sætte arrangement i BF kalenderen
 • At tage mod tilmeldinger
 • At perspektiv stiller en kvart side gratis til rådighed for faggruppe-arrangementer. Faggruppeannoncer
 • At udskrive fakturaer og inddrive beløb.
 • Lave deltagerlister til brug på dagen.

Tidligere udmeldinger:

 • Med hensyn til overnatning ved arrangementer kan vi foreslå nogle hoteller eller lign., men I må selv booke dem.
  • Vi har også nogle rabataftaler med visse hoteller.

Fotografering, citater, presse etc. ved faggruppearrangementer

Udgangspunkt
Udgangspunktet er at Referencefaggruppens arrangementer er offentlige begivenheder, hvorfra der kan formidles offentligt, såvel af medlemmer som ikke-medlemmer herunder repræsentanter for pressen.

Husk at orientere
Der bør orienteres om ved arrangementets start, at der fotograferes og berettes fra Referencefaggruppens arrangementer til brug i offentlig formidling.

Prispolitik:

Bestyrelsesbeslutning 2008:

 • Prisforskellen mellem medlemmer og ikke-medlemmer er som udgangspunkt kr. 250.  Det sikrer, at et medlem mere end tjener sit kontingent hjem ved at deltage i et arrangement om året.

Tillæg: Kalle’s fortolkning/forslag ifm. temadag 28/10 09:

 • Foreløbig prispolitik for temadage og gå-hjem-møder:
  • Medlemmer så billigt som muligt
  • Studerende ditto så billigt som muligt (samme som medlemmer)
  • Ikke-medlemmer ovenstående pris plus kr. 250,00
 • Begrundelse:
  • at studerende får chancen for at møde os
  • at medlemmer “tjener” deres medlemskontingent ind bare de deltager i ét arrangement om året,
  • at ikke-medlemmer ville have sparet penge ved at være medlem, hvis de blot deltager i ét arrangement om året.
Flere redskaber og informationer kan også findes i manualen til gå-hjem-møder
Hvis du har en god idé til et arrangement, hører bestyrelsen gerne fra dig.