Referencefaggruppen – en faggruppe under BF

Vi er et fællesskab af voksenbibliotekarer (cirka 200 pt), der arbejder på at yde den bedste service til folk, der har brug for os som bibliotekarer i deres kontakt med biblioteket.
Bliv medlem!

Info for forfattere

Skriv fra konferencer/temadage og få gebyr-refusion:

Medlemmer af Referencefaggruppen, som deltager i relevante konferencer/temadage m.v. kan få betalt gebyr (og rejse i få tilfælde) af faggruppen, mod skrivning af indlæg til Referencefagruppen.dk (min. 1000 ord normalt) om arrangementet.
NB: Kun ved forhånds-aftale med redaktion og bestyrelse.
Eksempler på sådanne arrangementer er:

 • Fjernlånskonferencen (den årlige på Hindsgavl)
 • Statsbibliotekets kontaktdag
 • ? foreslå selv…

Vejledning – Skrive et indlæg

Tekst og foto sendes bedst som vedhæftet fil pr e-mail eller post eller ved at bruge kontakt formularen: Indsend indlæg

 • Billede af forfatter:  Som en del af layoutet i bladet bringes et foto af bidragyderne/forfatterne. Vedhæft / send foto i almindelig god kvalitet.
 • Info om forfatter:  Billedtekst som supplerer forfatterbilledet. Op til 180 tegn inklusive mellemrum. Angiv de data, som du synes er mest relevant i sammenhængen, fx fødselsår og uddannelse, arbejdssted(er) og relevante arbejdsområder mv.
 • Anmeldelser:skal indeholde et afsnit med overskrift Vurdering.
 • Billeder, videoer, illustrationer, vedhæftede dokumenter, m.m. : 
  Generelt: Indsend gerne i så god kvalitet som muligt. (hvis du er i tvivl, så medsend alligevel, og spørg gerne så tidligt som muligt)

  • Filtype: Diverse.
  • Størrelse: Gerne i den størrelse som skal bruges på bloggen, men ikke nødvendigt.

Generelle råd til skrivning af indlæg til Referencefaggruppen.dk:

 • Artikel-citater og referencer:
  • Angiv eventuelle referencer sidst i artiklen, gerne så udførligt som muligt.
  • Citater skal angives med reference, hvis denne haves.
  • Referencer i artikel-teksten gerne i kort navne-år form, fx (Jensen, 2007). Redaktionen forbeholder sig ret til at redigere artiklens referencer.
 • Korrektur
  • Redaktionen sætter indlægget op og læser korrektur.  inkl. redaktionelle ændringer.  Hvis du ønsker det, så sendes denne version til dig til godkendelse.
  • Referencefaggruppen ønsker, at der opretholdes en god tone på bloggen. Indlæg og kommentarer med indhold, der strider mod dette krav, kan derfor blive redigeret eller fjernet af bestyrelsen eller webmasteren.

Yderligere information?

Kontakt bestyrelsen og få en snak om muligheder, kontakt undervejs, redigering, etc.