Referencefaggruppen – en faggruppe under BF

Vi er et fællesskab af voksenbibliotekarer (cirka 200 pt), der arbejder på at yde den bedste service til folk, der har brug for os som bibliotekarer i deres kontakt med biblioteket.
Bliv medlem!

Rejserefusion

Hvilke møder dækkes. Hvad og hvor meget dækker BF:

For bestyrelsen (inkl. 1.suppleant):

 • Bestyrelsesmøder (Rejseudgifter* over 250,- per møde).
  • Resten dækkes af faggruppen.
 • Generalforsamlinger (Rejseudgifter* over 250,- per møde).
  • Resten dækkes af faggruppen.
 • Kvartalsvise fællesmøder (Rejseudgifter* dækkes 100%).
 • Brug offentlig transport hvis det er muligt i praksis.

For bestyrelsesmedlemmet/suppleanten: Hvordan udbetales rejseudgifter fra faggruppen.

 1. Download og udfyld BFs rejseafregnings-blanket , vedlæg rejsebilag og send til BF:
  • BF overfører beløbet til din bank-konto.
 2. NB: Indsend kun én gang!
 3. Har du andre bilag til kasserer-refusion, så send disse bilag til faggruppekasserer.

Den generelle regel er:

 1. Bestyrelsesmedlemmer sender alle rejsebilag og rejseafregninger til BF
  • BF afregner direkte med bestyrelsesmedlemmet.
  • BF modkonterer faggruppens konto for den del af beløbene, som ikke er refusionsberettigede.

FAQ

 1. Hvor finder/udprinter jeg refusionsblanketterne?
  • http://www.bf.dk/OmBF/Organisation/Refusionsblanketter.aspx
 2. Hvad gør man ved fx ikke-opbrugte ti-turskort?
  • Tag letlæselig kopi af ti-turskortet og indsend sammen med eventuelle andre rejsebilag og rejseafregning.
   • Når ti-turskortet er opbrugt, så indsend det til BF med oplysning om, at tidligere klip allerede er refunderet.
 3. Hvad gør man hvis sendte original-bilag ikke når frem?
  • Hvis problemet opstår, kontakter man BF’s regnskabsafdeling direkte
 4. Ting som ikke, eller sjældent, refunderes af BF:
  • Ved kørsel i egen bil til formål, som ikke dækkes af BF. Der udbetales det samme beløb til den som lægger bil til, som det ville koste at rejse med DSB standard inkl. pladsbillet.
  • Der udbetales kun undtagelsesvis udgifter til taxi eller ophold i forbindelse med bestyrelsesmøderne.