Referencefaggruppen – en faggruppe under BF

Vi er et fællesskab af voksenbibliotekarer (cirka 200 pt), der arbejder på at yde den bedste service til folk, der har brug for os som bibliotekarer i deres kontakt med biblioteket.
Bliv medlem!

Kontigent

Bliv medlem af Referencefaggruppen

Det er nemt at blive medlem. Tilmeld dig online. Som faggruppemedlem får du bl.a.:

 • Adgang til faggruppens arrangementer gratis eller til nedsat pris.
 • Mulighed for at få tilskud til konferencer og arrangementer mod at skrive artikel til bloggen herom.
 • Få tilsendt et nyhedsbrev. Tilmeld dig her
 • Mulighed for selv at bidrage til udviklingen og fællesskabet, – fx via debat eller ved selv at arrangere lokale aktiviteter.

NB: Medlemskab af BF er nødvendigt.

Studerende?

Det er billigt at være studentermedlem i BF, og gratis at være studentermedlem i Referencefaggruppen!

Kontingent:

Almindeligt medlemskab: 216 kr./år. Pensionister: 96 kr./år.

NB: Studerende: Gratis.

BF opkræver faggruppekontingentet sammen med dit almindelige BF-kontingent.

Det er nemt at blive medlem. Tilmeld dig online.

Virker formularen ikke? Eller har du spørgsmål?  Referencefaggruppen@gmail.com

Opkrævning af faggruppekontingent

Såvidt kassereren er orienteret pt:
Opkrævning af faggruppekontingent i forhold til deres ind- og udmeldelser følger kvartalsopkrævningerne for BF-kontingentet.

 1. Indmeldelse sker via online tilmeldingsformular (formular tilknyttet referencefaggruppen@gmail.com) eller ved at kontakte kasserer eller BF.
  Husk også at tilmelde jer vores nyhedsbreve og abonnener på vores RSS-feed (forsiden).
 2. Udmeldelse kan ske ved udgangen af hvert kvartal.
  Anmodning om udmeldelse ved udgangen af samme kvartal skal være modtaget og bekræftet af kasserer eller BF senest 1. marts, 1. juni, 1. september, 1. december. Dette af hensyn til kvartalsvis kontingentopkrævning i BF.
 3. NB: I praksis sker der pt. det, at indmeldelse og udmeldelse i faggruppens egne registre og fora normalt sker med det samme ved ind- og udmeldelse – mens BF arbejder i kvartals-cyklus.

Generelle BF-regler:

 • Indmeldelse
  • Hvis et medlem indmelder sig i en faggruppe midt i et kvartal, vil første opkrævning herfor først ske pr. næstkommende kvartalsopkrævning og kun dække kvartalet. Indmeldelse
 • Udmeldelse
  • Udmeldelsen vil blive effektueret pr. sidste dag i kvartalet, således at der ikke sker refusion af opkrævet kontingent. Kassereren
 • Undtagelse
  • Ved BF-udmeldelse følger faggruppe-udmeldelse BF-medlemskabet.