Referencefaggruppen – en faggruppe under BF

Vi er et fællesskab af voksenbibliotekarer (cirka 200 pt), der arbejder på at yde den bedste service til folk, der har brug for os som bibliotekarer i deres kontakt med biblioteket.
Bliv medlem!

Generalforsamlinger

Generalforsamlinger:

  • 2015

Dagorden
Regnskab 2013 – Godkendt
Regnskab 2014
Forslag til vedtægtsændringer for Referencefaggruppen fra bestyrelsen 2015

Referat fra Generalforsamling i Referencefaggruppen 2015

  • 2013

Dagsorden for Generalforsamlingen 2013 04 09
Regnskab for 2012 – Godkendt
Budget 2013
Beretning for 2012
Referat fra Generalforsamling i Referencefaggruppen 2013