Referencefaggruppen – en faggruppe under BF

Vi er et fællesskab af voksenbibliotekarer (cirka 200 pt), der arbejder på at yde den bedste service til folk, der har brug for os som bibliotekarer i deres kontakt med biblioteket.
Bliv medlem!

Gå-hjem-møde manual

Få 2000 kr.  – arrangerer et gå-hjem-møde:

Arranger et gå-hjem møde – sådan!

 1. Find emne, sted og dato.
 2. Træf aftale med evt. oplægsholder / vært.
 3. Aftal med faggruppens kasserer.
 4. Beskriv arrangementet og send til kasserer.
  1. Formidl selv lokalt.
 5. Afhold arrangementet.
 6. Afregn med kasserer og indsend evt. beskrivelse / fotos

Markedsføring

 • Beskrivelse sendes til kasserer efter forhåndsaftale om økonomi.
  • Kassereren sørger for formidling, samt håndtering af tilmeldinger og deltagergebyr via BF-kalender, Referencefaggruppen.dk, og andre faggruppekanaler.
  • Faggrupperne har mulighed for at få bragt én gratis annonce i Perspektiv i forbindelse med arrangementer m.m.
 • Den lokale arrangør sørger for lokal formidling: fx indenfor kommunen.
  • Hvilke “lokale” kanaler der bruges er op til den lokale arrangør.

Efterarbejde:

 • Refusion
  • Der sendes eventuelle refusionsbilag til kassereren med oplysning om bank-kontonummer som et eventuelt refusionsbeløb skal overføres til.
 • Efterfølgende formidling
  • Rapporter gerne om arrangementet med tekst, billeder eller videoklip til kassereren, som sørger for formidling på referencefaggruppen.dk , upload til faggruppens Google-webalbum og evt. historie på Referencefaggruppen.dk
  • Billeder kan sendes til adressen: referencefaggruppen@gmail.com
  • Anden formidling ad andre kanaler, er naturligvis meget velkommen.
 • Eventuelle erfaringer og udviklingstanker

Arrangementsøkonomi

 • Vejledende deltagergebyr
  • Gratis for faggruppens medlemmer;
  • Koster kr. 250 mere for ikke-medlemmer, end for medlemmer af Referencefaggruppen.
 • Arrangør-vederlag
  • Gavebeløb til vært, oplægsholder o.lign. under kr. 250,- kan aftales direkte
  • For større beløb, kontakt kassereren først.
 • Fortæring
  • Det anbefales at budgettere med et maksimumbeløb til fortæring indenfor 2.000,- budgettet.
  • Ønskes man at tilbyde fortæring udover dette, så anbefales det, at deltagerne betaler for dette særskilt.
 • Betaling og bilag
  • Udgifter
   • Kassereren refunderer/betaler udgifter i overensstemmelse med tilsendte bilag/fakturaer – så husk at få bilag på udgifter.
  • Indtægter
   • Gebyrer fra ikke-medlemmer m.m. som betales kontant modregnes i udgifterne og evt. overskud indsættes på Referencefaggruppens konto.
 • Diverse andre til arrangementet relaterede rimelige udgifter (indenfor 2000 kr. rammen) kan sendes til kassereren.