Ikke kategoriseret

Dagens tip

Ebsco- andet end fagartikler

Da min datter er en dedikeret Directioner, bruger hun en del tid på at finde nyt om gruppen. Denne søgen foregår via youtube og google. Og det er jo ærgeligt, for der må da være flere steder, hvor man kan finde oplysninger om gruppen.

Så jeg gik i lag med Ebsco, og Voila!: Fine billeder og tekst om One Direction.

Jeg brugte ganske enkelt One Direction som emneord og bad om kun at få vist PDF-filer.

På denne lumske måde, kan man få sneget viden om avancerede baser ind i de små hoveder.

Erfaring hermed givet videre.ebsco

Ane Knuddatter Schlage

 

Ny bestyrelse valgt på generalforsamlingen

Bestyrelsen er nu igen fuldtallig med 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant.

Referencefaggruppen holdte en god generalforsamling d. 9. april i BFs lokaler.

Vincent F. Hendricks holdt et inspirende oplæg om bobler og bibliotekerne. Han understregede især den vigtige og vedvarende rolle, bibliotekerne har i samfundet, som formidler af sand viden. Som nogle der kan hjælpe med at finde vej gennem den overvældende mængde af information, det enkelte individ møder i dag. Han fremhævede især de sociale medier og deres indflydelse på hvilke nyheder og andre typer information, der bliver fremhævet og er mest synlige i den daglige debat, på grund af deres virale måde at viderebringe information på.

Vincent F HendricksDesuden pegede han på mediernes forøgede brug af meningsundersøgelser til at understøtte deres påstande, samt deres indsamlingsmetoder, som forstyrrende i forhold til hvilke informationer mange i dag bruger som grundlaget for meningsdannelsen.

En af hans pointer var, at mange idag bruger primært de sociale medier og internettet til indsamling af informationer samt til alment at orientere sig om, hvad der sker i samfundet. Derfor kan der opstå tilfælde af irrationel beslutninger, baseret på den adfærd som andre har, ikke på sand viden. Dette kan føre til bobler, såsom boligboblen, hvor de fleste på markedet tror, at boligpriserne vil blive ved med at stige, og er der for villige til at betale (for) store summer for ejendomme.

Der var mange gode pointer og tankevækkende betragtninger der kan høres i vores podcast af foredraget. (Svingende  lydkvalitet) https://soundcloud.com/referencefaggruppen/vincent-f-hendricks

Vincent F. Hendricks hjemmeside: http://www.vince-inc.com/vincent/

Efter foredraget blev den egentlige generalforsamling afholdt.

Valgt til bestyrelsen er:

Ane Knudsdatter Schlage, Glostrup Bibliotekerne

Anne-Lisa Pedersen, Esbjerg Kommunes Biblioteker

Christina Hjorth Wandi, Københavns Biblioteker

Maria Moustgaard, arbejdsløs

Tina Woge Nielsen, Esbjerg Kommunes Biblioteker

Valgt til bestyrelsessuppleant er:

Anders Ulrik Wolf von Buchwald, Ringsted Bibliotek

Opstillede og valgt til revisorer:

Anne Gottlieb, Lyngby-Taarbæk Bibliotekerne

Pia Schack Pedersen, Københavns Biblioteker

Referat for Generalforsamlingen 2013 04 09